Thong ke

Điện Biên: Hội thảo định hướng xác định rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng thế giới tài trợ ...

20 - 12 - 2023

Hội thảo khoa học “An ninh kinh tế trong chuyển đổi số”

Sáng ngày 02/11/2023, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “An ...

11-12-2023

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản ...

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại để phục vụ độc giả tốt nhất, nhanh nhất. Chuyển đổi số không đơn giản là đầu tư thiết bị công ...

04-12-2023

Gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính, nâng cao chất ...

Sáng ngày 28/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Hội nghị ...

30-11-2023

Hội thảo định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ ...

Thực hiện quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp ...

16-10-2023

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trong thiết chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam ...

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và nhận diện những điểm nghẽn trong xây dựng và vận hành cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng của thiết chế quyền lực nhà nước, cần tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp phòng, chống ...

26 - 02 - 2024

Những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Luật Hoạt động ...

Để nâng cao hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta cần có giải pháp để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thực sự có ...

25-02-2024

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động xã hội, từ thiện của các ...

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xã hội, từ thiện của các tôn giáo, tuy nhiên, ...

21-02-2024

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh ...

Trong gần 40 năm đổi mới - xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chúng ta đã làm tốt việc xây dựng, hình thành nhiều thể chế, tuy nhiên, hiệu ...

15-02-2024

Thúc đẩy thực hành dân chủ, tiếp tục phát huy sức mạnh cao ...

Trong quá trình lãnh đạo đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng, đề cao vai trò, sức mạnh của nhân dân, coi đó là gốc ...

23-01-2024

Kết quả thực hiện đề tài “Quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam”, Mã số ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng và nhận diện những khó khăn, thách thức đối với quản lý các vấn đề xã hội tại ...

25 - 08 - 2021

Kết quả thực hiện đề tài “Công khai, minh bạch và trách ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Đánh giá các điều kiện, tiềm năng và thực trạng của việc xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng (mạng lưới bán ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững cho ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống và các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ, qua đó xác định cơ sở khoa học để đề xuất các ...

25-08-2021

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2024

Trong tháng 2/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay...

20 - 02 - 2024

Đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội

Mức trợ cấp xã hội hiện nay là 360.000 đồng/tháng được đánh giá là thấp. Do đó, cùng với cải cách tiền lương, Bộ LĐTBXH đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã ...

22-01-2024

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ ...

Ngày 29/12/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy ...

16-01-2024

Một số nội dung mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống ...

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 (viết tắt là Quy định số 132-QĐ/TW) gồm 4 chương, 14 điều, trong đó không chỉ nêu rõ nội dung, nguyên tắc, ...

09-01-2024

Những chính sách mới, quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2...

Một số chính sách về BHXH, BHYT, kinh tế xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2024

28-12-2023

Một số cách tiếp cận về bảo đảm chất lượng trợ giúp pháp lý

Một vấn đề đang rất được quan tâm trong hoạt động trợ giúp pháp lý trên thế giới đó là chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Ở một số quốc gia, Quy tắc ứng xử nêu rõ tầm quan trọng của tính độc lập, đồng thời cung cấp ...

22 - 02 - 2024

Nhìn lại một số vụ việc nổi bật được trợ giúp pháp lý trong ...

Trong năm qua, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã nắm bắt hàng trăm vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm có người bị hại/người bị buộc tội ...

21-02-2024

Hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật là người có ...

Từ năm 1992, ngày 3-12 hằng năm được Liên hợp quốc chính thức lấy làm Ngày Quốc tế Người khuyết tật, với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề ...

12-12-2023

Việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực trợ ...

Chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, đã trở thành phong trào, là xu thế đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên thế giới. ...

08-12-2023

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ ...

Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên ...

28-11-2023

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái