Thong ke

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”: Phải thay đổi ...

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại để phục vụ độc giả tốt nhất, nhanh nhất. Chuyển đổi số không đơn giản là đầu tư thiết bị công nghệ, phần mềm mà phải chính là thay đổi tư duy từ lãnh đạo đến cán bộ, ...

04 - 12 - 2023

Gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính, nâng cao chất ...

Sáng ngày 28/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Hội nghị ...

30-11-2023

Hội thảo định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ ...

Thực hiện quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp ...

16-10-2023

Hội thảo về dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp trong ...

Nhằm mục đích nắm bắt khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp cho đối tượng yếu thế, đặc biệt trong ...

11-10-2023

Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát ...

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 25/9/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp ...

03-10-2023

Những kinh nghiệm quý từ một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đột phá của tỉnh Bình ...

Từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, sau hơn một phần tư thế kỷ tái lập, Bình Dương đã có những bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại của cả nước, gắn kết các tỉnh, ...

04 - 12 - 2023

Tạo động lực cho trí thức Việt Nam phát triển đáp ứng yêu ...

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, đáp ứng yêu cầu ...

28-11-2023

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ...

Liên kết vùng là một phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát triển ...

22-11-2023

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ...

Liên kết vùng là một phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát triển ...

09-11-2023

Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong bối cảnh chuyển ...

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu ...

08-11-2023

Kết quả thực hiện đề tài “Quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam”, Mã số ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng và nhận diện những khó khăn, thách thức đối với quản lý các vấn đề xã hội tại ...

25 - 08 - 2021

Kết quả thực hiện đề tài “Công khai, minh bạch và trách ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Đánh giá các điều kiện, tiềm năng và thực trạng của việc xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng (mạng lưới bán ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững cho ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống và các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở ...

25-08-2021

Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ, qua đó xác định cơ sở khoa học để đề xuất các ...

25-08-2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những ...

04 - 12 - 2023

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi ...

Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao ...

01-11-2023

Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm ...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một ...

24-10-2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; người chấp hành xong án ...

02-10-2023

Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

25-08-2023

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người dân vùng biên ...

Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. Trong đó, công tác trợ giúp pháp lý cho người dân vùng biên giới ...

28 - 11 - 2023

Truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng dân ...

Những năm qua, cùng với việc nhất quán thực hiện bình đẳng, đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan ...

11-10-2023

Thực trạng tham gia hoạt động bào chữa của trợ giúp viên ...

Trợ giúp viên pháp lý là chức danh nghề nghiệp đặc thù có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tham gia bào chữa cho người thuộc diện được TGPL, có ...

03-10-2023

Tăng cường quyền tiếp cận công lý của người dân thông qua ...

Hệ thống trợ giúp pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tiếp cận công lý. Hệ thống này có vai trò kép, đó là hỗ trợ quần chúng hiểu biết ...

18-09-2023

Một số kết quả triển khai pháp luật trợ giúp pháp lý cho ...

Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, từ năm 2018 – 2022, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý, ...

06-06-2023

Tỉ giá hối đoái