Điện Biên: Hội thảo định hướng xác định rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng thế giới tài trợ từ nguồn ...

20 - 12 - 2023

Hội thảo khoa học “An ninh kinh tế trong chuyển đổi số”

Sáng ngày 02/11/2023, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với ...

11-12-2023

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản ...

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại để phục vụ độc giả tốt nhất, nhanh nhất. Chuyển đổi số không đơn giản là đầu tư thiết ...

04-12-2023

Gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính, nâng cao chất ...

Sáng ngày 28/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. ...

30-11-2023

Hội thảo định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ ...

Thực hiện quyết định số 749/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ ...

16-10-2023

Hội thảo về dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhằm mục đích nắm bắt khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp cho đối tượng yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành Tư pháp và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp cho đối tượng yếu thế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ngày 10/10/2023 (ngày chuyển đổi số quốc gia), Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Dịch vụ công thiết yếu của ngành Tư pháp trong bối cảnh chuyển đổi số - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.

11 - 10 - 2023

Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 25/9/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị “Đánh giá, giám sát nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” tại Thừa Thiên Huế.

03 - 10 - 2023

Truyền thông chính sách – Góc nhìn từ các cơ quan báo chí

Làm thế nào để truyền thông chính sách thực sự là nguồn lực cho sự phát triển; Làm thế nào để báo chí thực sự phát huy hết vai trò của mình trong công tác truyền thông chính sách? Từ mong muốn đi tìm lời giải cho những vấn đề này, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập với chủ đề “Truyền thông chính sách- Góc nhìn từ các cơ quan báo chí” vào chiều ngày 29/9, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

02 - 10 - 2023

Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

“Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là chủ đề Hội thảo khoa học do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sáng 8/9 tại Hà Nội.

11 - 09 - 2023

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

24 - 03 - 2023
Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái