Tăng cường quyền tiếp cận công lý của người dân thông qua trợ giúp pháp lý

Hệ thống trợ giúp pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tiếp cận công lý. Hệ thống này có vai trò kép, đó là hỗ trợ quần chúng hiểu biết về pháp luật và giúp đỡ quần chúng trong việc theo đuổi các vụ việc ở các hệ ...

18 - 09 - 2023

Một số kết quả triển khai pháp luật trợ giúp pháp lý cho ...

Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, từ năm 2018 – 2022, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai hoạt động trợ giúp ...

06-06-2023

Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán

Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa hội nhập quốc tế, các đối tượng buôn người thường lợi dụng tình hình kinh tế, mức độ an sinh ...

21-04-2023

Trao đổi về các bước xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham ...

Như chúng ta đã biết, sau 05 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tập trung nguồn lực ...

07-02-2023

Một số kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2022 trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Một số kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2022 trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

08 - 12 - 2022

Tình hình thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại Việt Nam

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 hay còn gọi là Công ước ICCPR là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người, với sự tham gia động đảo của 173 quốc gia thành viên. Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc vào năm 1977 và gia nhập Công ước ICCPR vào năm 1982.

04 - 10 - 2022

Một số nội dung về xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công và xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công là những vấn đề pháp lý mới, do đó bài viết đưa ra một số nội dung về vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công và việc xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công để cùng tìm hiểu, nghiên cứu.

14 - 09 - 2022

“Biến nguy thành cơ”, cơ hội phát triển mới trong công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế sau đại dịch

COVID-19 với ca bệnh đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2020, cùng với đó là những ảnh hưởng nặng nề đối với xã hội – kinh tế, đặc biệt trong các năm 2020, 2021. Đối với lĩnh vực trợ giúp pháp lý, COVID-19 đã làm gián đoạn khả năng đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho những người cần giúp đỡ trước và trong đại dịch. Với tác động to lớn của nó đối với gia đình, sức khỏe, việc làm và trường học của mọi người, đại dịch COVID-19 cũng tạo ra một loạt các nhu cầu pháp lý hoàn toàn mới.

10 - 08 - 2022

Trợ giúp pháp lý trong các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận những vụ việc có yếu tố nước ngoài. Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, theo tìm hiểu tính đến nay, Việt Nam đã ký 16 Hiệp định tương trợ tư pháp có nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý với các nước: Trung Quốc, Pháp, Ucraina, Mông Cổ, Angeri, Campuchia, Ba Lan, Bungari, Cadacxtan, Cuba, Hungari, Nga, Tiệp Khắc, Triều Tiên, Belarut và Đài Loan. Trong khuôn khổ bài viết, xin được gửi đến các thông tin về trợ giúp pháp lý trong các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết như sau:

12 - 07 - 2022
Thong ke

Tỉ giá hối đoái