Chính sách mới có hiệu lực tháng 5/2024

Từ tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành, như: quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; quy định về xét tặng ...

08 - 05 - 2024

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về ...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số ...

10-04-2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

Trong tháng 4/2024, nhiều chính sách mới về đất đai, giáo dục, y tế… bắt đầu có hiệu lực thi hành. Dưới đây là tổng hợp chính sách mới có ...

03-04-2024

Chính phủ ban hành Nghị định 26/2024/NĐ-CP quy định quản lý ...

Ngày 01/03/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2024/NĐ-CP quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

07-03-2024

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2024

Trong tháng 3, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như: quy định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN; Quy định về vị trí, ...

01-03-2024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2024

Trong tháng 2/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay...

20 - 02 - 2024

Đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội

Mức trợ cấp xã hội hiện nay là 360.000 đồng/tháng được đánh giá là thấp. Do đó, cùng với cải cách tiền lương, Bộ LĐTBXH đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng.

22 - 01 - 2024

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-BTP, Thông tư 12/2018/TT-BTP trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ngày 29/12/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

16 - 01 - 2024

Một số nội dung mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động truy tố, điều tra, xét xử, thi hành án

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 (viết tắt là Quy định số 132-QĐ/TW) gồm 4 chương, 14 điều, trong đó không chỉ nêu rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, mà còn chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án… Đó là một văn bản quy định chi tiết, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hiện nay.

09 - 01 - 2024

Những chính sách mới, quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Một số chính sách về BHXH, BHYT, kinh tế xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2024

28 - 12 - 2023
Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái