Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng

09:09 10/07/2021

Phân tích, đánh giá thực trạng di dân tự phát ở Lâm Đồng, trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phù hợp và khả thi nhằm ổn định các cụm dân đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực và phát huy các yếu tố tích cực của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế-xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng.

1. Tên đề tài Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

2.1. Mục tiêu chung:

Phân tích, đánh giá thực trạng di dân tự phát ở Lâm Đồng, trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phù hợp và khả thi nhằm ổn định các cụm dân đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực và phát huy các yếu tố tích cực của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế-xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng dân nhập cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn trước năm 2005 và sau năm 2005 đến nay.

- Thực trạng dân xuất cư ở Lâm Đồng trong giai đoạn trước năm 2005 và sau năm 2005 đến nay.

- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di dân tự phát ở Lâm Đồng  

- Xác định những tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

- Xác định những tác động của di dân tự phát đến sự phát triển xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

- Đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học giúp cho việc hoạch định chính sách về di dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa bị tác động của di dân tự phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

4. Ban chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

- Thư ký đề tài: Ths. Hoàng Thị Hường – Trưởng phòng Tổng hợp Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài:

5.1. Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.2822307

Địa chỉ: số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

5.2. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 06.33822175

Địa chỉ : số 6 Yên Thế, Phường 10, Thành phố Đà Lạt.

5.3. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 06.33912963

Địa chỉ: số 10 đường ¾, phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

6. Thành viên chính tham gia trong đề tài:

6.1. PGS.TS Nguyễn Đức Bách

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

6.2. PGS.TS Khổng Diễn

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

6.3. ThS. Khổng Minh Nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

6.4. ThS. Nguyễn Văn Châu

Chi cục Phát triển Nông thôn Lâm Đồng.

6.5. ThS. Nguyễn Đình Phúc

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

6.6. CN. Nguyễn Văn Tình

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

6.7. CN. Bùi Thị Hơn

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

 

7. Thời gian thực hiện: 2014 – 2015

Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm , đơn vị chủ trì rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp về nội dung, phương pháp, ý kiến của các nhà khoa học, quản lý và học giả quan tâm.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email: info@essi.org.vn hoặc theo số điện thoại 04.66507374

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái