Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay

09:09 10/07/2021

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất hệ thống giải pháp thực thi quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

1. Tên đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

2.1. Mục tiêu chung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất hệ thống giải pháp thực thi quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ khái niệm “quyền tiếp cận thông tin”, các quyền tiếp cận thông tin cụ thể: tìm kiếm, trao đổi, yêu cầu cung cấp và phổ biến thông tin.

- Phân tích vị trí, vai trò của quyền tiếp cận thông tin trong đời sống, mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin với quyền con người, quyền công dân, cơ sở pháp lý của quyền tiếp cận thông tin.

- Nghiên cứu các quan điểm và kinh nghiệm về thực thi quyền tiếp cận thông tin ở các quốc gia trên thế giới.

- Nghiên cứu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về quyền tiếp cận thông tin , thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất giải pháp, kiếm nghị nhằm đảm bảo việc thực thi có hiệu quả quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay.

3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

4. Ban chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài : GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – Giảng viên cao cấp, Nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Thư ký đề tài : Ths. Nguyễn Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài:

5.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

Điện thoại: 08.042677

Địa chỉ: 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

5.2. Viện Nghiên cứu quyền con người

Điện thoại: 04.37545557

Địa chỉ : Nhà A4, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

5.3. Viện Nhà nước và Pháp luật

Điện thoại: 04.38361024

Địa chỉ: Nhà A1, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thành viên chính tham gia trong đề tài:

6.1. PGS.TS Trần Quốc Toản

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

6.2. PGS.TS Đỗ Quý Doãn

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

6.3. PGS.TS Phạm Văn Linh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6.4. TS. Dương Thị Thanh Mai

Vụ trưởng - Bộ Tư pháp.

6.5. TS. Nguyễn Đức Thùy

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người

6.6. PGS.TS. Vũ Công Giao

Trưởng phòng Hành chính – Hợp tác Quốc tế, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

6.7. PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh

Viện Nhà nước và Pháp luật

6.8. TS. Phạm Văn Đạt

Phó chủ nhiệm Khoa Xây dựng Đảng – Học viện Báo chí và Tuyền truyền

 

7. Thời gian thực hiện: 2014 – 2015

Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm , đơn vị chủ trì rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp về nội dung, phương pháp, ý kiến của các nhà khoa học, quản lý và học giả quan tâm.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email: info@essi.org.vn hoặc theo số điện thoại 04.66507374

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái