Nghiên cứu những tác động của hội nhập kinh tế đến các ngành nghề thủ công truyền thống của cộng đồng dân cư bản địa tỉnh Đắk Lắk

09:09 10/07/2021

“Nghiên cứu những tác động của hội nhập kinh tế đến các ngành nghề thủ công truyền thống của cộng đồng dân cư bản địa tỉnh Đắk Lắk”

1. Tên đề tài:

“Nghiên cứu những tác động của hội nhập kinh tế đến các ngành nghề thủ công truyền thống của cộng đồng dân cư bản địa tỉnh Đắk Lắk”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

+ Mục tiêu chung:

- Đề xuất một số giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện địa phương trong việc bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống của một số cộng đồng cư dân bản địa tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của hội nhập kinh tế.

+ Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ thực trạng bản tồn và phát triển một số nghề thủ công truyền thống của cư dân bản địa tỉnh Đăk Lăk.

- Làm rõ tác động của hội nhập kinh tế hiện nay đến sự bảo tồn và phát triển của một số nghề thủ công truyền thống của cư dân bản địa tỉnh Đăk Lăk..

- Xây dựng một số giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm bảo tồn và phát triển của một số nghề thủ công truyền thống của cư dân bản địa tỉnh Đăk Lăk.

3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

4. Ban chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Nguyễn Đức Bách -  Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viên Khoa học Môi trường và Xã hội.

- Thư Ký đề tài : Ths Nguyễn Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài:

+ Uỷ ban Dân tộc – Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên

Điện thoại: 0500.3957416

Địa chỉ: 135 Lê Thánh Tông, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

+ Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3825417

Địa chỉ : 594 Lê Duẩn, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

6. Thành viên chính tham gia trong đề tài:

- PGS .TS Lương Quỳnh Khuê - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS. Trần Văn Bình - Đại học Văn hóa Hà Nội

- Ths. Nay Kỳ Hiệp - Ủy ban Dân tộc - Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên

- Ths. Trần Thị Ngọc Thúy - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

7. Thời gian thực hiện: 2009 – 2010

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái