Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

02:08 26/07/2021

Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tich, Tổng Thư ký Hội Khoa học hành chính; PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; TS Nguyễn Ngọc Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện VIDS đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước.

TS Thang Văn Phúc phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS Thang Văn Phúc cho biết, sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đã đem lại nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt những đổi mới trong tư duy lý luận, làm thay đổi nhận thức về con đường phát triển của đất nước, nhất là từ sau Cương lĩnh năm 1991 của Đảng. Ngày nay, khi nghiên cứu về cơ cấu tổ chức xã hội phát triển, các nhà khoa học và chính trị ở nước ta đã nhận thức được rằng: xã hội nào cũng được cơ cấu bởi 3 bộ phận như ba chân kiềng được gọi là tam giác phát triển bao gồm: kinh tế, nhà nước và khu vực phi nhà nước (khu vực xã hội theo nghĩa hẹp). Theo đó, trong một xã hội hiện đại văn minh và dân chủ thì: (i) thể chế kinh tế phải là kinh tế thị trường; (ii) nhà nước phải được tổ chức và vận hành theo các nguyên tắc pháp quyền (nhà nước pháp quyền) và (iii) khu vực xã hội phải được thừa nhận, bảo vệ với vai trò tích cực của chúng là khu vực xã hội dân sự.

Theo TS Thang Văn Phúc, cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền ở nước ta tập trung vào một số nội dung sau: cần có quy định về sự lãnh đạo của Đảng; vấn đề dân chủ và quyền con người; quan hệ nhà nước với các tổ chức xã hội; vấn đề bảo hiến...

 TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, cuộc Hội thảo này được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi cả nước đang tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn, thời gian tới các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu đóng góp sáng kiến trong việc cải cách hành chính, cải cách công vụ; xây dựng chínhh quyền đô thị, chính quyền nông thôn để Bộ Nội vụ có cơ sơ lý luận và thực tiễn trong việc đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận "Nhà nước pháp quyền và vấn đề kiểm soát quyền lực".
TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo.
TS Nguyễn Ngọc Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.
Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề như: làm rõ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật; làm rõ chức năng, vai trò của cơ quan hành pháp, tư pháp; kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay...

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS Thang Văn Phúc trân trọng cảm ơn ý kiến quý báu của các đại biểu đã làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo. Ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở để Ban tổ chức Hội thảo xây dựng báo cáo tư vấn trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Mạnh Quân

Nguồn: https://tcnn.vn/news/detail/48870/Hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9CTiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-Nha-nuoc-phap-quyen-XHCN-Viet-Nam-trong-dieu-kien-moi%E2%80%9D.html

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái