Hội thảo “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”

21:42 22/07/2021

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là công cụ để thực hiện quyền công dân, là nền tảng, cơ sở lý luận và thực tiễn cấp thiết nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ban điều hành Hội thảo

Trong khuôn khổ Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.01.41/16-20, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 -–2020, sáng ngày 09/07/2020 Viện Khoa học Môi trường và Xã hội phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo "Công khai, Minh bạch và trách nhiệm Giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”.

Đại diện Ban chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài có GS.TS Phan Trung Lý - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội- Chủ nhiệm Đề tài; Nhà báo Nguyễn Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội; Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có: ThS. Trần Thị Lan Chi, Đại diện Hội đồng Quản trị; PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, Nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế.

GS.TS Phan Trung Lý trình bày đề dẫn Hội thảo

Hội thảo còn có sự góp mặt của các vị khách quý như Bà Lê Thị Thu Ba -  Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát- Nguyên Tư lệnh Vùng II, Bộ Tư lệnh Hải quân; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II…cùng gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, cơ quan lập pháp, các viện nghiên cứu, các trường đại học...

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo GS.TS Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Đề tài khẳng định : Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là yêu cầu không thể thiếu trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Đó là căn cứ để thực hiện xây dựng “chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”  như trong Hiến pháp năm 1946 đã nêu ra.  Để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam với các đặc trưng tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân; tôn trọng Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; độc lập tự pháp; tôn trọng và thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng thì phải lấy Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình làm đầu.

Bà Lê Thị Thu Ba - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Trong quá trình chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được trên 50 bài tham luận cùng nhiều ý kiến, đóng góp chia sẻ của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà khoa học …xoay quanh các nội dung nghiên cứu chính của đề tài như Cơ sở lý luận về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình; thực trạng quy định pháp luật về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình và thực trạng thực thi ở Việt Nam; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình thực thi pháp luật;

Trên các cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề cũng như tham khảo kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới nhiều bài tham luận, nhiều ý kiến đóng góp của các tác giả đã gợi mở, kiến nghị nhiều đề xuất nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính ở Việt Nam, đặt trong yêu cầu tổng thể xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền con người, bảo đảm hội nhập quốc tế.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát - phát biểu tại ý kiến

Các bài tham luận tại Hội thảo đã làm rõ thực trạng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong nhiều lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực tư pháp; Lĩnh vực Môi trường, Đất đai; trong hoạt động thực thi công vụ; trong việc xây dựng và hoàn thiện các dự án luật…Ngoài ra các bài tham luận cũng làm rõ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình theo các cấp hành chính từ Trung Ương tới địa phương; làm rõ vai trò của các cơ quan, người đứng đầu cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội cũng như của doanh nghiệp, người dân trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp, những trao đổi tranh luận đã gợi mở và làm rõ thêm các nội dung đã đề cập trong các bài tham luận. Đây là cơ sở, là nguồn tài liệu, kiến thức, thông tin vô cùng quan trọng giúp Ban chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện, bổ sung vào nội dung nghiên cứu cũng như các sản phẩm của Đề tài.

 Phát biểu Tổng kết Hội thảo, Đại diện đơn vị thực hiện đề tài Nhà báo Nguyễn Trung Thành một lần nữa khẳng định công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính công, là một trong những trụ cột quan trọng để ngăn ngừa tham nhũng và kiểm soát hoạt động của nhà nước nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Hội thảo là một trong những hoạt động hữu ích nhằm giúp Ban chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện nội dung nghiên cứu từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Sau khi lắng nghe phần trình bày tham luận cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Ban Điều hành Hội thảo đã đưa ra những kết luận nhằm đưa ra các định hướng để làm rõ các vấn đề nghiên cứu của Đề tài cũng như thực hiện Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trong thực tế đạt được hiệu quả:

+ Cần thống nhất quan điểm, nhận định về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội. Đây là cơ sở để các cơ quan hành nhà nước thực hiện đúng các chức năng, các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; các cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia giám sát quá trình thực hiện của các cơ quan nhà nước và đóng góp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về các vấn đề trên.

+ Tăng cường nhận thức cũng như năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức nhà nước về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình từ đó giúp thực hiện tốt các yêu cầu, các quy định về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

+ Hoàn thiện chính sách pháp luật, quy định về Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Việt Nam hiện nay nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin  của người dân; làm rõ chức năng thực thi của các cơ quan nhà nước cũng như vai trò tham gia, giám sát của công dân, cộng đồng xã hội; có cơ chế, chế tài xử lý rõ ràng với các sai phạm, vi phạm pháp luật.

+ Tổ chức và nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra giám sát của các thanh tra nhà nước, thanh tra ngành, của các tổ chức chính trị xã hội được giao chức năng với các hoạt động thực hiện Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Tạo được cơ chế, chế tài xử lý, giám sát chặt chẽ, nâng cao tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của xã hội về các quy định, vai trò, tầm quan trọng của Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình, để Công khai, Minh bạch và Trách nhiệm giải trình trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như mục tiêu hướng tới của nền hành chính công.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cũng như tinh thần, nhiệt huyết, sự đóng góp, chia sẻ chân thành của các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu …Hội thảo đã diễn ra thành công, đạt được giá trị chuyên môn, giá trị khoa học cao, thực tiễn cao.

Một số hình ảnh trong cuộc Hội thảo 

Nguồn: http://essi.org.vn/hoi-thao-cong-khai-minh-bach-va-trach-nhiem-giai-trinh-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-nd91745.html

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái