Phụ trách truyền thông và báo chí

Tìm kiếm khách hàng mới và khai thác khách hàng tiềm năng của công ty cung cấp.
- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm và công ty trên thị trường.
- Tiếp thị, tư vấn thông tin về sản phẩm, dự án cho khách hàng có nhu cầu.
- Kết nối khách hàng đến với sản phẩm, sản phẩm đến với khách hàng thông qua các kênh tiếp thị hiệu quả.

Hà Nội|Số lượng: 2|Hạn nộp: 01 - 01 - 1970

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Tìm kiếm khách hàng mới và khai thác khách hàng tiềm năng của công ty cung cấp.
- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm và công ty trên thị trường.
- Tiếp thị, tư vấn thông tin về sản phẩm, dự án cho khách hàng có nhu cầu.
- Kết nối khách hàng đến với sản phẩm, sản phẩm đến với khách hàng thông qua các kênh tiếp thị hiệu quả.

Hà Nội|Số lượng: 5|Hạn nộp: 30 - 09 - 2015

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái