Kịp thời, chủ động tiếp cận vụ việc trợ giúp pháp lý qua các kênh báo chí

Theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong tuần vừa qua (từ 16/05 đến 20/05/2022), Cục Trợ giúp pháp lý đã nắm bắt được một số vụ việc nổi cộm, ...

28 - 05 - 2022

Chủ động thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được ...

Qua theo dõi thông tin báo chí và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong ...

25-05-2022

Kỹ năng thụ lý và xây dựng hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý

Trong những năm qua, cùng với hoạt động hoàn thiện thể chế thì việc nâng cao năng lực, kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được ...

15-05-2022

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác trợ giúp ...

Trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ...

13-05-2022

Trợ giúp pháp lý Lào Cai: Tăng cường nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa các vùng, miền khác nhau.

12 - 05 - 2022

Trợ giúp pháp lý - điểm tựa niềm tin cho người chưa thành niên phạm tội

Trong những năm qua, việc tham gia của Trợ giúp viên pháp lý vào quá trình tố tụng đã góp phần quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan của những vụ án, trong đó có vụ án cho người chưa thành niên phạm tội, giúp hội đồng xét xử đưa ra được những bản án công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho các em - những mầm cây đang lớn, còn có cả tương lai rộng mở phía trước đang đón chờ….

10 - 05 - 2022

Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án khi đương sự đang ở nước ngoài, không xác định được địa chỉ hoặc có địa chỉ nhưng không có căn cứ

Hiện nay, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thụ lý giải quyết nhiều hồ sơ vụ án có yếu tố nước ngoài, xảy ra một số trường hợp như sau:

09 - 05 - 2022

Bàn về Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (phần 2)

Phần 2. Thực hiện hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

04 - 05 - 2022

Bàn về Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (phần 1)

Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý là một trong những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đến nay đã có 667 Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, có 36 tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Bài viết nhằm làm rõ thêm về hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về loại hợp đồng này. Bài viết gồm hai phần: Phần 1: Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Phần 2: Khung pháp luật về hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

03 - 05 - 2022
Thong ke

Tỉ giá hối đoái