Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”.

28 - 04 - 2022

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử ...

Ngày 12/4, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử ...

20-04-2022

Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo

Ngày 5-6/4, TAND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo. Hội nghị được truyền hình trực tuyến ...

07-04-2022

Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện ...

"Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch ...

01-04-2022

Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật ...

Ngày 14-3-2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “Luận cứ khoa học và thực tiễn của ...

18-03-2022

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong kết luận phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được tổ chức tại Hà Nội sáng nay 09/3/2022. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các báo cáo, ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh khách quan tình hình thực tế; Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chắt lọc, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo.

10 - 03 - 2022

Tọa đàm tham vấn đối với dự thảo Đề án về cải cách tư pháp tại Tòa án

Sáng ngày 17/02, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Tọa đàm tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý đối với dự thảo Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

18 - 02 - 2022

Hội thảo quốc gia về cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Sáng 17-1, tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

18 - 01 - 2022

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 11-12-2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

07 - 01 - 2022

Hướng tới Hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

Chiều ngày 06/12/2021, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo giới thiệu hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

07 - 12 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái