Công bố lệnh của Chủ tịch nước về pháp lệnh được UBTVQH thông qua

Một trong những nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 là quy định về đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

10 - 04 - 2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; hỗ trợ ...

04-04-2022

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho NLĐ ...

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ...

01-04-2022

Chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Từ tháng 4, thẻ bảo hiểm y tế sử dụng mẫu mới nhỏ gọn hơn; cá nhân, tổ chức hành hạ vật nuôi sẽ bị phạt từ 1 đến 6 triệu đồng.

24-03-2022

06 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Dưới đây là 06 trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ).

23 - 03 - 2022

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm theo Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/3/2022).

10 - 03 - 2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Quy định mới về xuất xứ hàng hóa; quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công; chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022.

24 - 02 - 2022

Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Theo điều 42 của Luật Bình đẳng giới năm 2006, các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được quy định như sau:

19 - 02 - 2022

Hoàn tất thủ tục giao kế hoạch vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng yêu cầu bộ, đơn vị hoàn thiện các thủ tục liên quan của các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/12..

07 - 12 - 2021
Thong ke

Tỉ giá hối đoái